Giá lúa mỳ TACN chào bán nội địa 21/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa mỳ TACN chào bán nội địa 21/02/2017

Giá lúa mỳ TACN phổ biến khoảng 4.950-5.000 đồng/kg

- Đối với lúa mỳ TACN, hiện chào giá bán lúa mỳ TACN phổ biến khoảng 5.000 đồng/kg (hàng xá, giao tháng 2), giao dịch thực tế khoảng 4.950-5.000 đồng/kg (hàng xá).

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

21/02

20/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu  - châu Âu

Cảng Vũng Tàu

5,000

5,000

5,000

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng  2/3

Nhập khẩu  - châu Âu

Cảng Vũng Tàu

4,950-5,000

4,950-5,000

4,950-5,000

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 2/3

Tin tham khảo