Giá lúa mỳ Nga bán nội địa ngày 04/06/2018
 

Giá lúa mỳ Nga bán nội địa ngày 04/06/2018

Giá lúa mỳ Nga giữ ở mức 5.700 đ/kg

Nguồn gốc

04/06

02/06

Cái Lân- lúa EU- giao lên xe xá cảng tháng 6/7

5.700/5.700

5.700/5.700

Tin tham khảo