Giá lúa mỳ EU bán nội địa tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 18/9/2019 - Tại miền Nam, do tàu lúa mỳ Nga sắp về nên DNTM có hàng có xu hướng chào ra nhiều hơn, giá dao động khoảng 5800-5900 đồng/kg (xá cảng Vũng Tàu)
 

Giá lúa mỳ EU bán nội địa tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 18/9/2019 - Tại miền Nam, do tàu lúa mỳ Nga sắp về nên DNTM có hàng có xu hướng chào ra nhiều hơn, giá dao động khoảng 5800-5900 đồng/kg (xá cảng Vũng Tàu)

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

GIÁ GIAO DỊCH NỘI ĐỊA NGÀY 18/9/2019 (Cập nhật lúc 10h)

Đvt: đồng/kg; hàng xá lên xe kho người bán/cảng

 

LÚA MỲ

- Tại miền Nam, do tàu lúa mỳ Nga sắp về nên DNTM có hàng có xu hướng chào ra nhiều hơn, giá dao động khoảng 5.800-5.900 đồng/kg (xá cảng Vũng Tàu).

- Tại miền Bắc, có DNTM bắt đầu chào lúa mỳ TACN nguồn gốc Nam Mỹ cho hàng giao tháng 2/3 năm 2020, giá khoảng 5.700-5.750 đồng/kg (xá cảng Cái Lân). Giá này vẫn tương đối cao do từ tháng 11 Argentina bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa mỳ, giá FOB lúa mỳ Argentina cho tháng 12/1 chỉ khoảng 180/182 USD/tấn, nếu cộng cước vận chuyển và chi phí làm hàng thì giá nhập thực tế về Việt Nam chỉ khoảng dưới 5.500 đồng/kg. Từ trước đến nay lúa mỳ Argentina chưa phát hiện thấy cỏ kế đồng nên rủi ro nhập khẩu không nhiều như lúa mỳ châu Âu và Bắc Mỹ.  

Cái Lân- lúa EU - giao tháng 9/10/11

5.850-5.900

5.850

Giao dịch ít

Vũng Tàu – lúa EU - giao tháng 9/10

5.900

5.800-5.850

Giao dịch ít

 

Tin tham khảo