Giá lúa mỳ CBOT tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu cao, nhiều người mua lớn liên tục đấu thầu mua lúa mỳ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa mỳ CBOT tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu cao, nhiều người mua lớn liên tục đấu thầu mua lúa mỳ

Hôm qua (25/01), Tunisian đã đấu thầu mua 100 nghìn tấn lúa mỳ cứng, hồ sơ thấy đóng vào ngày 26/01. Thời gian giao hàng từ 05/03-25/04.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

25/01

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô giảm nhẹ do mưa tại phía bắc Argentina đang hỗ trợ gieo trồng ngô tại đây

Mỹ - CBOT

139.8

-0.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

143.1

-0.4

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

167.0

-1.0

T1/2017-T2/2018

Argentina - FOB

164.0

0.0

T3/2018-6/2018

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu cao, nhiều người mua lớn liên tục đấu thầu mua lúa mỳ

Mỹ - CBOT

159.6

0.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

164.3

0.6

Kỳ hạn tháng 5/2018

Canada - ICE

222.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

180.0

2.0

Giao ngay

Đậu tương

Mỹ - CBOT

364.6

0.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

368.8

0.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

375.0

0.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

380.0

0.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 5/2018

Khô đậu tương: giá khô đậu tương quay đầu giảm nhẹ sau 8 phiên tăng điểm liên tiếp do thời tiết ẩm ướt tại miền bắc Argentina

Mỹ - CBOT

375.3

-1.8

Kỳ hạn tháng 3/2018

Mỹ - CBOT

378.7

-1.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Argentina - FOB

368.0

-1.0

T1/2017-T3/2018

Argentina - FOB

365.0

0.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo