Giá lúa mỳ CBOT tăng trở lại do báo cáo cây trồng xấu đi tại Mỹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa mỳ CBOT tăng trở lại do báo cáo cây trồng xấu đi tại Mỹ

Giá lúa mỳ CBOT tăng nhẹ do báo cáo mùa màng cho thấy tình hình phát triển của cây lúa mỳ tại một số khu vực đang xấu đi. Tại bang Kasas – bang trồng lúa mỳ chính, hiện chỉ có khoảng 38% diện tích lúa mỳ phát triển tốt và rất tốt, giảm 5% so với tuần trước và giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Ngô và lúa mỳ                                                                                

                                    Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

28/03

27/03

24/03

Thị trường

Loại giá

28/03

27/03

24/03

Mỹ

CBOT 5/2017

140.8

140.0

140.0

Mỹ

CBOT 5/2017

155.9

154.5

156.2

Mỹ

CBOT 7/2017

143.9

143.1

143.0

Mỹ

CBOT 7/2017

160.7

159.7

161.7

- Giá lúa mỳ CBOT tăng nhẹ do báo cáo mùa màng cho thấy tình hình phát triển của cây lúa mỳ tại một số khu vực đang xấu đi. Tại bang Kasas – bang trồng lúa mỳ chính, hiện chỉ có khoảng 38% diện tích lúa mỳ phát triển tốt và rất tốt, giảm 5% so với tuần trước và giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

- Có cùng xu hướng, giá ngô CBOT cũng tăng nhẹ do nhu cầu nhập khẩu có xu hướng tăng sau khi giá giảm liên tục trước đó.

Đậu tương và khô đậu tương                                          

                               Đậu tương

                            Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

28/03

27/03

24/03

Thị trường

Loại giá

28/03

27/03

24/03

Mỹ

CBOT 5/2017

357.1

356.9

358.4

Mỹ

CBOT 5/2017

347.6

347.6

351.0

Mỹ

CBOT 7/2017

360.9

360.7

361.9

Mỹ

CBOT 7/2017

351.5

351.3

354.5

 - Nhu cầu nhập khẩu tăng cũng hỗ trợ giá đậu tương CBOT tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 28/03. Giá khô đậu tương CBOT chưa có nhiều biến động.

Tin tham khảo