Giá Lúa mỳ CBOT ngày 15/5: Giảm điểm nhẹ, đưa mức giảm trong cả tuần lên 4,2% trước sự gia tăng về sản lượng và tồn kho lúa mì thế giới niên vụ 2020/2021
 

Giá Lúa mỳ CBOT ngày 15/5: Giảm điểm nhẹ, đưa mức giảm trong cả tuần lên 4,2% trước sự gia tăng về sản lượng và tồn kho lúa mì thế giới niên vụ 2020/2021

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí