Giá lúa mỳ CBOT giảm nhẹ bởi lo sợ nguồn cung lúa mỳ xuất khẩu của Nga vẫn rất dồi dào
 

Giá lúa mỳ CBOT giảm nhẹ bởi lo sợ nguồn cung lúa mỳ xuất khẩu của Nga vẫn rất dồi dào

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

25/1

24/1

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ của thị trường đậu tương

Mỹ - CBOT

149.7

148.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

152.8

151.7

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

-

178.3

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

-

170.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina – FOB

174.0

172.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina – FOB

171.0

168.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT giảm nhẹ bởi lo sợ nguồn cung lúa mỳ xuất khẩu của Nga vẫn rất dồi dào

Mỹ - CBOT

191.4

191.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

193.9

194.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

242.0

240.0

Kỳ hạn tháng 2/2019

Argentina - FOB

245.0

243.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Đậu tương: lo ngại nguồn cung sụt giảm tại Brazil đẩy giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần.

Mỹ - CBOT

339.3

336.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

344.4

341.6

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

348.0

346.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

344.0

341.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Brazil - BMF

-

336.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

-

341.6

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

345.8

344.3

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

350.3

348.6

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

334.0

333.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

333.0

332.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Tin tham khảo