Giá lúa mỳ CBOT cũng tăng nhẹ do nhà đầu tư mua vào nhiều hơn
 

Giá lúa mỳ CBOT cũng tăng nhẹ do nhà đầu tư mua vào nhiều hơn

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

16/1

15/1

Ghi chú

Ngô: giá ngô quay đầu tăng trở lại do giá ngô giảm trước đó đã kích thích nhu cầu mua hàng từ một số nước nhập khẩu lớn, chỉ riêng Hàn Quốc đã mua khoảng 400 nghìn tấn ngô vào hôm qua (16/1).

Mỹ - CBOT

147.2

146.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

150.4

149.4

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

174.3

175.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

166.1

167.2

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina – FOB

170.0

170.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina – FOB

166.0

166.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng tăng nhẹ do nhà đầu tư mua vào nhiều hơn.

Mỹ - CBOT

188.3

187.8

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

190.3

189.6

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

234.0

234.0

Kỳ hạn tháng 2/2019

Argentina - FOB

238.0

238.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương CBOT cũng cùng chung xu hướng tăng của thị trường. Thị trường vẫn còn những lo ngại về thời tiết tại Nam Mỹ.

Mỹ - CBOT

328.6

328.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

333.6

333.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

342.0

344.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

334.0

335.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Brazil - BMF

328.7

328.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

333.6

333.2

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

341.9

341.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

345.9

345.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

329.0

328.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

328.0

327.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Tin tham khảo