Giá lúa mỳ CBOT cũng ghi nhận phiên tăng điểm hôm 14/3 bởi nhà đầu tư mua kỳ hạn ngắn nhiều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa mỳ CBOT cũng ghi nhận phiên tăng điểm hôm 14/3 bởi nhà đầu tư mua kỳ hạn ngắn nhiều

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

14/3

13/3

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tiếp tục tăng nhẹ do tiến độ gieo trồng ngô Mỹ có thể bị chậm lại do thời tiết không thuận lợi.

Mỹ - CBOT

145.7

144.2

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

149.4

148.1

Kỳ hạn tháng 7/2019

Brazil – BMF

158.8

158.8

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

149.7

148.4

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina – FOB

164.0

162.0

Kỳ hạn tháng 3-6/2019

Argentina – FOB

157.0

156.0

Kỳ hạn tháng 7/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng ghi nhận phiên tăng điểm hôm 14/3 bởi nhà đầu tư mua kỳ hạn ngắn nhiều.

Mỹ - CBOT

166.3

164.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

168.9

167.3

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

239.0

239.0

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

246.0

246.0

Kỳ hạn tháng 7/2019

Đậu tương: trong khi triển vọng không chắc chắn về đàm phán thương mại Mỹ-Trung lại khiến giá đậu tương CBOT giảm.

Mỹ - CBOT

330.1

331.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

335.2

336.1

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

331.0

330.0

Kỳ hạn tháng 4-5/2019

Argentina - FOB

335.0

335.0

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Brazil - BMF

330.1

331.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

335.2

336.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

337.3

335.9

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

341.5

340.4

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

315.0

314.0

Kỳ hạn tháng 4/2019

Argentina - FOB

318.0

316.0

Kỳ hạn tháng 5-7/2019

Tin tham khảo