Giá lúa mỳ bán nội địa ngày 19/06/2018
 

Giá lúa mỳ bán nội địa ngày 19/06/2018

Giá lúa mỳ miền Bắc hiện cao hơn giá ngô nên có thể nhà máy sẽ chuyển qua dùng ngô

- Tại miền Bắc hiện giá lúa mỳ đã cao hơn giá ngô 150 đồng/kg nên có thể nhà máy sẽ có xu hướng chuyển qua dùng ngô nhiều hơn để thay thế một phần lúa mỳ. Thông thường giá lúa mỳ chênh giá ngô tầm 50-100 đồng/kg thì nhà máy có thể chấp nhận được.

Nguồn gốc

19/06

18/06

Cái Lân- lúa EU- giao lên xe xá cảng tháng 6/7

5.650/5.650

5.650/5.650

 

 

Tin tham khảo