Giá lúa Long An ngày 25/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa Long An ngày 25/5/2017

Giá lúa IR504 tại Long An ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/05

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,300

0

Tin tham khảo