Giá lúa khô OM 6976 tại An Giang ngày 26/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa khô OM 6976 tại An Giang ngày 26/10/2017

Giá lúa tkhô OM 6976 tại An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

25/10

+/-

OM 6976

Tại ruộng

6,100-6,200

0

Tin tham khảo