Giá lúa khô OM 5451 tại Cần Thơ ngày 31/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa khô OM 5451 tại Cần Thơ ngày 31/10/2017

Giá lúa khô OM 5451 tại Cần Thơ ổn định

Chủng loại

Ghi chú

31/10

+/-

OM 5451

Tại ruộng

6,600

0

Tin tham khảo