Giá lúa KDM Campuchia tại cửa khẩu ngày 29/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa KDM Campuchia tại cửa khẩu ngày 29/11/2017

Giá lúa KDM Campuchia tại cửa khẩu ổn định

Chủng loại

Ghi chú

29/11

+/-

KDM Campuchia

Tại ruộng

7,000-7,100

0

Tin tham khảo