Giá lúa KDM Campuchia tại cửa khẩu ngày 27/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa KDM Campuchia tại cửa khẩu ngày 27/11/2017

Giá lúa KDM Campuchia tại cửa khẩu tăng

Chủng loại

Ghi chú

27/11

+/-

KDM Campuchia

Tại ruộng

7,000-7,100

+25

Tin tham khảo