Giá lúa IR50404 HT thu hoạch cuối tháng 5 đã cao ngang bằng với giá OM5451 HT, thậm chí giá cọc IR50404 cho lúa thu hoạch trong tháng 6 đã cao hơn so với OM5451 (đồng/kg)
 

Giá lúa IR50404 HT thu hoạch cuối tháng 5 đã cao ngang bằng với giá OM5451 HT, thậm chí giá cọc IR50404 cho lúa thu hoạch trong tháng 6 đã cao hơn so với OM5451 (đồng/kg)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí