Giá lúa IR504 tại Ngã 5 – Thạnh Trị – Sóc Trăng ngày 26/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa IR504 tại Ngã 5 – Thạnh Trị – Sóc Trăng ngày 26/5/2017

Giá lúa IR504 tăng nhẹ

Chủng loại

Ghi chú

26/5/2017

+/-

IR 50404

Tại ruộng

4,100 – 4,150

50

Tin tham khảo