Giá khô đậu tương tăng vọt do cảng tại Argentina vẫn đang tắc nghẽn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương tăng vọt do cảng tại Argentina vẫn đang tắc nghẽn

Giá khô đậu tương tăng vọt do cảng tại Argentina vẫn đang tắc nghẽn sau sự cố va chạm của tàu chở hàng với cầu cảng trên sông Parana thuộc trung tâm ngũ cốc Rosario

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

27/04

26/04

Ghi chú

Ngô: giá ngô, lúa mỳ và đậu tương CBOT tăng điểm do các quỹ đầu cơ có xu hướng mua vào nhiều do tiến độ gieo trồng ngô, đậu tương và lúa mỳ mùa xuân đang rất chậm chạp tại Mỹ

Mỹ - CBOT

153.7

152.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

157.1

155.6

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

191.1

190.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil – BMF

186.8

185.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina – FOB

188.0

188.0

Kỳ hạn tháng 4

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

181.9

176.6

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

183.1

179.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina – FOB

234.0

234.0

Kỳ hạn tháng 4

Đậu tương: 

Mỹ - CBOT

384.1

377.7

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

388.2

381.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina – FOB

426.0

420.0

Kỳ hạn tháng 4

Brazil – BMF

384.0

377.7

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil – BMF

388.1

382.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Khô đậu tương: giá khô đậu tương tăng vọt do cảng tại Argentina vẫn đang tắc nghẽn sau sự cố va chạm của tàu chở hàng với cầu cảng trên sông Parana thuộc trung tâm ngũ cốc Rosario

Mỹ - CBOT

431.8

418.1

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

434.5

422.6

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

458.0

442.0

Kỳ hạn tháng 4

Tin tham khảo