Giá khô đậu tương tăng mạnh trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương tăng mạnh trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn

Giá đậu tương và khô đậu tương tăng điểm, đặc biệt giá khô đậu tương tăng mạnh do lo ngại khô hạn tại Argentina

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

22/11

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng nhẹ do nhu cầu ngô cho sản xuất ethanol tăng

Mỹ - CBOT

135.9

0.1

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

140.5

0.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

162.6

-0.7

Kỳ hạn tháng 1/2018

Brazil - BMF

169.7

-0.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

152.0

0.0

T11/2017-T2/2018

Argentina - FOB

156.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 11

Lúa mỳ: giá lúa mỳ giảm trở lại do chưa có thông tin cụ thể về báo cáo phóng xạ tại Nga

Mỹ - CBOT

155.3

-0.7

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

161.9

-0.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

217.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

177.0

-1.0

Giao ngay

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương tăng điểm, đặc biệt giá khô đậu tương tăng mạnh do lo ngại khô hạn tại Argentina

Mỹ - CBOT

366.4

3.0

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

370.5

3.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

375.0

3.0

T11/2017-T3/2018

Argentina - FOB

384.0

3.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

366.4

3.0

Kỳ hạn tháng 1/2018

Brazil - BMF

370.6

3.1

Kỳ hạn tháng 3/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

357.7

6.8

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

363.6

6.6

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

345.0

11.0

T11/2017-T3/2018

Argentina - FOB

351.0

4.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo