Giá khô đậu tương tại miền Bắc có xu hướng giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ rất yếu
 

Giá khô đậu tương tại miền Bắc có xu hướng giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ rất yếu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.