Giá khô đậu tương tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 13/8/2019
 

Giá khô đậu tương tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 13/8/2019

Bảng giá khô đậu tương bán nội địa ngày 13/8/2019 (đồng/kg)

Tàu nhập khẩu về dồn dập đẩy giá khô đậu tương miền Bắc tiếp tục giảm

NGUYÊN LIỆU

Giá chào bán

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – giao tháng 8/9

8.750 (-50)

8.650-8.700 (-50)

Cung nhiều, nhu cầu yếu, giao dịch ít

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – giao tháng 10/11

8.750 (-50)

-

Chưa có giao dịch

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – giao tháng 8/9

8.700-8.800

8.700

Giao dịch ít

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – giao tháng 10/11/12

8.650-8.700

-

Chưa có giao dịch

Tin tham khảo