Giá khô đậu tương nội địa tháng 11 cao hơn rất nhiều so với chi phí nhập khẩu thực tế

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương nội địa tháng 11 cao hơn rất nhiều so với chi phí nhập khẩu thực tế

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế quy đổi của các DNTM và giá giao dịch tại cảng có thể thấy, nhờ sự tăng giá mạnh trong tháng 11 nên các DNTM đã có thể bán khô đậu tương cao hơn giá thành nhiều, chênh lệch giữa giá bán thực tế và chi phí nhập khẩu về cảng Vũng Tàu là 738 đồng/kg và tại cảng Cái Lân là 1.063 đồng/kg.

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Bắc, 2016-11/2017 (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Nam, 2016-111/2017 (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp