Giá khô đậu tương nội địa có thể sẽ giảm khá mạnh nếu giá thế giới cũng có xu hướng giảm
 

Giá khô đậu tương nội địa có thể sẽ giảm khá mạnh nếu giá thế giới cũng có xu hướng giảm

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.