Giá khô đậu tương không có nhiều biến động trong đầu tuần này, nhu cầu vẫn rất chậm
 

Giá khô đậu tương không có nhiều biến động trong đầu tuần này, nhu cầu vẫn rất chậm

Giá khô đậu tương không có nhiều biến động trong đầu tuần này, nhu cầu vẫn rất chậm

 

Đồ thị giá khô đậu tương bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor