Giá khô đậu tương giao dịch nội địa không giảm nhiều và có khả năng sẽ tiếp tục ổn định trong cả tháng 5
 

Giá khô đậu tương giao dịch nội địa không giảm nhiều và có khả năng sẽ tiếp tục ổn định trong cả tháng 5

- Đối với thị trường nội địa, tại miền Nam, khô đậu tương giao tháng 5 có thể thiếu ít do cá tra giai đoạn lớn đang có nhiều nên mặc dù giá thế giới và chào giá nhập khẩu giảm mạnh trong thời gian vừa qua nhưng giá giao dịch nội địa không giảm nhiều và nhiều khả năng sẽ tiếp tục ổn định trong cả tháng 5. Tháng 6, lượng khô đậu tương nhập khẩu có thể cũng khoảng trên 300 nghìn tấn, lượng này là không quá nhiều so với nhu cầu thị trường nhưng do hàng nhập khẩu giá rẻ hơn nên giá khô đậu tương tháng 6 có xu hướng giảm so với tháng 5.