Giá khô đậu tương giảm nhẹ do nguồn cung vẫn dồi dào trong khi nhu cầu yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương giảm nhẹ do nguồn cung vẫn dồi dào trong khi nhu cầu yếu

Giá khô đậu tương giảm nhẹ do nguồn cung vẫn dồi dào trong khi nhu cầu yếu

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

5/12

4/12

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT giảm nhẹ theo đà giảm của giá lúa mỳ

Mỹ - CBOT

151.3

151.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

154.0

154.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

161.4

163.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Brazil – BMF

160.6

161.5

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina – FOB

169.0

169.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina – FOB

172.0

172.0

Kỳ hạn tháng 1-3/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT giảm điểm do thông tin Ai Cập đã không mở LC cho 16 lô hàng, tổng cộng 945.000 tấn lúa mỳ.

Mỹ - CBOT

190.3

191.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

192.2

193.9

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

219.0

219.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

224.0

224.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Đậu tương: giá đậu tương CBOT tiếp tục tăng nhẹ nhưng thị trường vẫn đang rất dè dặt do triển vọng nguồn cung kỷ lục tại Brazil

Mỹ - CBOT

335.6

335.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Mỹ - CBOT

340.0

339.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

360.0

361.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

365.0

367.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Brazil - BMF

335.7

335.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Brazil - BMF

340.1

339.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Khô đậu tương: giá khô đậu tương giảm nhẹ do nguồn cung vẫn dồi dào trong khi nhu cầu yếu

Mỹ - CBOT

346.1

347.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Mỹ - CBOT

349.6

350.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

335.0

335.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

335.0

336.0

Kỳ hạn tháng 1/2019

Tin tham khảo