Giá khô đậu tương chào bán nội địa 31/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 31/10/2017

Khô đậu tương giao ngay khan hàng

- Hôm 31/10 tàu MG HAMMOND mang theo gần 50 nghìn tấn khô đậu tương cập cảng Vũng Tàu, hàng của DNTM chiếm khoảng 62% tỷ trọng, giá bán khoảng 8.800 đồng/kg (thanh toán ngay) và 8.850 đồng/kg (công nợ), một số nhà máy TACN đang hỏi mua hàng giao ngay (hiện rất ít DNTM có hàng khô đậu tương giao ngay).

Nguồn gốc

31/10

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,900

0

 Giá chào – tháng 10/11 hàng xá

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,800-8,850

+25

Giá thực tế – tháng 10/11 hàng xá

Tin tham khảo