Giá khô đậu tương chào bán nội địa 29/09/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 29/09/2017

Giá khô đậu tương miền Bắc tiếp tục tăng

- Đối với khô đậu tương, hôm nay giá miền Nam không có nhiều biến động, phổ biến khoảng 8.500-8.550 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu, miền Bắc lên nhẹ 50 đ/kg mức 8.800 đồng/kg xá cảng Cái Lân.

Nguồn gốc

29/09

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

 Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,850

+50

 Giá chào – tháng 9/10 hàng xá

 Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,800

+50

Giá thực tế – tháng 9/10 hàng xá

Tin tham khảo