Giá khô đậu tương chào bán nội địa 29/03/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 29/03/2017

Giá chào bán khô đậu tương giao tháng 6/7/8 xuống dưới mức 8.900 đồng/kg

- Hôm nay (29/03), chào giá bán khô đậu tương nhập khẩu tại cảng Vũng Tàu vẫn phổ biến quanh mức 9.200 đồng/kg (hàng xá, Argentina, giao tháng 3/4). Đối với kỳ hạn xa, giao tháng 6/7/8, mức giá chào bán đã xuống dưới 8.900 đồng/kg, mức giá giao dịch thực tế có thể chỉ khoảng 8.800 đồng/kg (hàng xá, Argentina).

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

29/03

28/03

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,150

9,150

9,150

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,050-9,100

9,050-9,100

9,050-9,100

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao   tháng 3/4

 

Tin tham khảo