Giá khô đậu tương chào bán nội địa 28/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 28/02/2017

Chào giá khô đậu tương tại cảng Vũng Tàu xuống còn 9.250-9.300 đồng/kg

- Theo đà giảm của giá khô đậu tương thế giới, cộng với việc nhu cầu của các nhà máy TACN chậm nên hôm nay các DNTM đã tiếp tục giảm giá chào bán khô đậu tương nhập khẩu xuống mức 9.250-9.300 đồng/kg (hàng xá, Argentina, giao tháng 3/4), giảm 50 đồng/kg so với hôm qua.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

28/02

27/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,250-9,300

9,300-9,350

9,300-9,350

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,200-9,250

9,250-9,300

9,250-9,300

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao   tháng 3/4

Tin tham khảo