Giá khô đậu tương chào bán nội địa 27/03/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 27/03/2017

Giá bán khô đậu tương tại cảng Vũng Tàu quanh mức 9.100-9.150 đồng/kg

- Đầu tuần này chào giá bán khô đậu tương nhập khẩu tại cảng Vũng Tàu vẫn phổ biến ở mức 9.150 đồng/kg (hàng xá, Argentina, giao tháng 3/4), không đổi so với cuối tuần trước.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

27/03

25/03

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,150

9,150

9,150

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,050-9,100

9,050-9,100

9,050-9,100

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao   tháng 3/4

Tin tham khảo