Giá khô đậu tương chào bán nội địa 27/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 27/02/2017

Chào giá khô đậu tương tại cảng Vũng Tàu ổn định quanh mức 9.300-9.350 đồng/kg

- Đầu tuần này, chào giá bán khô đậu tương nhập khẩu tại cảng Vũng Tàu cho hàng giao tháng 2/3/4 vẫn phổ biến quanh mức 9.300-9.350 đồng/kg (hàng xá, Argentina), không thay đổi so với cuối tuần trước. Mức giá giao dịch thực tế khoảng 9.250-9.300 đồng/kg (hàng xá).

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

27/02

25/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,300-9,350

9,300-9,350

9,300-9,350

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 2

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,250-9,300

9,250-9,300

9,250-9,300

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao   tháng 2

Tin tham khảo