Giá khô đậu tương chào bán nội địa 25/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 25/10/2017

Giá khô đậu tương giao tháng 12 miền Bắc giảm khá mạnh

- Đối với các kỳ hạn xa hơn, tại miền Bắc các DNTM có xu hướng giảm khá mạnh giá bán hàng giao tháng 12, giá xuống còn quanh 9.050 về nhà máy tại Hưng Yên, Hải Dương thấp hơn 75-100 đ/kg so với trước

Nguồn gốc

25/10

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,900-8,950

-75

 Giá chào – tháng 12 hàng xá

 Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,850

-50

Giá thực tế – tháng 12 hàng xá

Tin tham khảo