Giá khô đậu tương chào bán nội địa 24/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 24/11/2017

Giá khô đậu tương cao, nhu cầu ăn hàng chậm

- Đối với khô đậu tương, tại miền Nam một vài DNTM còn hàng giao ngay hiện nay đưa ra giá bán quanh mức 9.350 đ/kg (hàng xá, Arg), tuy nhiên theo phản ánh của thương nhân nhu cầu ăn hàng của nhà máy rất chậm, người mua không chấp nhận giá trên mức 9.300 đồng/kg.

Nguồn gốc

24/11

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

9,350

0

 Giá chào – tháng 11 – đầu tháng 12, hàng xá

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

9,300

0

Giá thực tế – tháng 11 – đầu tháng 12, hàng xá

Tin tham khảo