Giá khô đậu tương chào bán nội địa 24/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 24/10/2017

Giá khô đậu tương miền Bắc giảm

- Giá khô đậu tương miền Bắc có xu hướng giảm do nhu cầu tiêu thụ yếu trong khi hàng đưa từ miền Nam ra khá nhiều.

Nguồn gốc

24/10

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

 Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

9,050

-100

 Giá chào – tháng 10 hàng xá

 Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

9,050

-50

Giá thực tế – tháng 10 hàng xá

Tin tham khảo