Giá khô đậu tương chào bán nội địa 23/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 23/06/2017

Giá khô đậu tương ổn định ở mức thấp

-  Đối với khô đậu tương, hôm nay thị trường không có nhiều biến động, giá bán ra của DNTM giữ quanh mức 8.300 đồng/kg tại cảng Vũng Tàu và 8.200-8.250 đồng/kg tại cảng Cái Lân (hàng xá, Argentina, giao tháng 6/7/8). 

Nguồn gốc

23/06

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,350

0

 Giá chào – tháng 6 hàng xá

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,300

0

Giá thực tế – tháng 6 hàng xá

Tin tham khảo