Giá khô đậu tương chào bán nội địa 23/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 23/02/2017

Chào giá khô đậu tương tại cảng Vũng Tàu cho hàng giao tháng 3/4 ở mức 9.400-9.450 đồng/kg

- Theo đà giảm của giá thế giới, sáng nay (23/02), các DNTM đã giảm nhẹ giá chào bán khô đậu tương cho hàng giao tháng 3/4 xuống mức 9.400-9.450 đồng/kg (hàng xá, Argentina), giảm 50 đồng/kg so với hôm qua.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

23/02

22/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,400-9,450

9,400-9,500

9,350-9,400

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,350-9,400

9,350-9,400

9,250-9,300

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao   tháng 3/4

Tin tham khảo