Giá khô đậu tương chào bán nội địa 22/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương chào bán nội địa 22/02/2017

Chào giá khô đậu tương tại cảng Vũng Tàu cho hàng giao tháng 3/4 ở mức 9.400-9.500 đồng/kg

- Hiện chào giá bán khô đậu tương nhập khẩu cho hàng giao tháng 3/4 tại cảng Vũng Tàu vẫn ổn định quanh mức 9.400-9.500 đồng/kg, hàng xá. Mức giá giao dịch thực tế hiện cũng trên mức 9.350 đồng/kg (hàng xá), cao hơn hàng giao tháng 2 khoảng 100 đồng/kg.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

22/02

21/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,400-9,500

9,400-9,500

9,350-9,400

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu – Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu
(hàng xá)

9,350-9,400

9,350-9,400

9,250-9,300

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao   tháng 3/4

 

Tin tham khảo