Giá khô đậu tương bán thực tế cao hơn nhiều so với giá thành nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2018
 

Giá khô đậu tương bán thực tế cao hơn nhiều so với giá thành nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2018

Hai tháng đầu năm 2018, các DNTM khô đậu tương nội địa tiếp tục có lãi lớn khi giá bán thực tế luôn cao hơn giá thành nhập khẩu. Trong tháng 2 mức chênh lệch tương ứng là 1.413 đồng/kg tại cảng Cái Lân và 1.213 đồng/kg tại cảng Vũng Tàu.

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Bắc, 2016-2/2018 (đồng/kg)

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Nam, 2016-2/2018 (đồng/kg)

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp