Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 9/1/2019
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 9/1/2019

Có cùng xu hướng với ngô, giá chào khô đậu tương cũng được điều chỉnh tăng tại cả hai miền. Theo thương nhân, giá khô đậu tương giao tháng 1/2 tại cảng Vũng Tàu hôm nay có thể giao dịch được ở mức 9.300-9.350 đồng/kg. Có tin cho biết, có đơn vị thương mại đang hỏi mua 1.000-2.000 tấn khô đậu tương, giao tháng 2/3.

NGUYÊN LIỆU

9/1

8/1

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.400-9.450/9.400

9.400/9.400

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.300-9.350/9.250-9.300

9.300/9.200

Tin tham khảo