Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 6/12/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 6/12/2018

Giá khô đậu tương ổn định

Giá khô đậu tương đang tạm ổn định, thị trường vẫn giao dịch trầm lắng, các DNTM có hàng kỳ vọng giá tăng để bù lỗ nên cũng không vội vàng bán ra.

NGUYÊN LIỆU

6/12

5/12

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.550-9.600/9.550-9.600

9.550-9.600/9.550-9.600

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.400-9.450/9.400-9.450

9.400-9.450/9.400-9.450

Tin tham khảo