Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 21/9/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 21/9/2018

Giá khô đậu tương ổn định

Tại miền Nam giá khô đậu tương giao tháng 9/10 đang được bán phổ biến ở mức 9.900 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu, có đơn vị vẫn đang bán lẻ với giá 9.850 đồng/kg do áp lực giải phóng hàng.

NGUYÊN LIỆU

21/09

20/09

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 9-10/11/12

9.950/9.850/9.750

9.950/9.850/9.750

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 9-10/11/12

9.900/9.800/9.600

9.900/9.800/9.600

 

Tin tham khảo