Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 19/9/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 19/9/2018

Giá khô đậu tương giao xa giảm theo đà giảm của chào giá nhập khẩu

Theo đà giảm của chào giá nhập khẩu, giá khô đậu tương tháng 11/12 tiếp tục chiều hướng giảm, đã có nhiều DNTM giảm giá chào khô đậu tương cho kỳ hạn này tại cảng Vũng Tàu còn 9.600 đồng/kg, giá giao dịch thực tế có thể thấp hơn.

NGUYÊN LIỆU

19/09

18/09

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 9/10/11-12

10.075/9.900/9.700

10.075/9.900/9.750

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 9/10/11-12

9.950/9.800/9.600

9.950/9.800/9.650

 

Tin tham khảo