Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 19/9 - giá khô đậu tương giao ngay miền Bắc có xu hướng tăng lên mức 8750 đồng/kg (xá cảng Cái Lân)
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 19/9 - giá khô đậu tương giao ngay miền Bắc có xu hướng tăng lên mức 8750 đồng/kg (xá cảng Cái Lân)

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

GIÁ GIAO DỊCH NỘI ĐỊA NGÀY 19/9/2019 (Cập nhật lúc 10h)

Đvt: đồng/kg; hàng xá lên xe kho người bán/cảng

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

- Tại miền Bắc, tàu Stony Steam (22.720 tấn) dỡ xong thì phải đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới có tiếp tàu về. Vì vậy mà giá khô đậu tương giao ngay miền Bắc có xu hướng tăng lên mức 8.750 đồng/kg (xá cảng Cái Lân).

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – giao tháng 9/10

8.800-8.900

8.750

Giao dịch nhiều hơn

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – giao tháng 11/12

8.850-8.900

-

Chưa có giao dịch

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – giao tháng 9/10

8.800-8.900

8.700

Giao dịch ít

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – giao tháng 11/12

8.800-8.850

-

Chưa có giao dịch

Tin tham khảo