Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 18/1/2019
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 18/1/2019

Giao dịch khô đậu tương rất yếu, nhà máy không mua trong khi nhu cầu của các trại lại không có nhiều.

NGUYÊN LIỆU

18/1

17/1

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.350/9.250

9.350/9.250

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.300/9.200

9.300/9.200

Tin tham khảo