Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 16/5/19
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 16/5/19

Giá khô đậu tương thế giới bật tăng mạnh trong hai phiên gần đây nên thương mại đi hỏi mua nhiều hơn để trả hợp đồng nhà máy, tuy vậy giá khô đậu tương vẫn có thể giao dịch được ở mức 8.730-8.750 đồng/kg (xá cảng Vũng Tàu). Do hợp đồng ký giá thấp nên thương mại cũng không chấp nhận mua giá cao, chỉ mua chữa cháy một vài xe chờ giá xuống lại.

NGUYÊN LIỆU

16/5

15/5

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 5/6/7

8.850/8.800/8.600

8.850/8.800/8.600

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 5/6/7

8.750/8.700/8.500

8.750/8.700/8.500

Tin tham khảo