Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 16/11/2018
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 16/11/2018

Nhu cầu khô đậu tương yếu

Một số DNTM chào khô đậu tương trên tàu Yangze 11 với giá khoảng 9.400-9.450 đồng/kg (sang mạn tàu).

NGUYÊN LIỆU

16/11

15/11

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 11/12

9.550-9.600/9.550-9.600

9.550-9.600/9.550-9.600

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 11/12

9.300-9.350/9.400

9.300-9.350/9.400

Tin tham khảo