Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 15/5/19
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 15/5/19

Tại miền Nam, một số thương mại đang hỏi mua khô đậu tương để trả hợp đồng nhà máy nhưng giá mong muốn chỉ khoảng 8.600-8.650 đồng/kg do giá giao xa chỉ 8.500 đồng/kg nhưng các DNTM lớn vẫn giữ giá ở mức 8.700-8.750 đồng/kg (xá cảng Vũng Tàu).  

NGUYÊN LIỆU

15/5

14/5

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 5/6/7

8.850/8.800/8.600

8.850/8.800/8.600

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 5/6/7

8.750/8.700/8.500

8.750/8.700/8.500

Tin tham khảo