Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 15/3/2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 15/3/2019

NGUYÊN LIỆU

15/3

14/3

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.200/9.150/9.050

9.200/9.150/9.050

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 12/1

9.200/9.100/9.000

9.200/9.100/9.000

Tin tham khảo