Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 14/9/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 14/9/2018

Giá khô đậu tương ổn định

Kỳ vọng giá khô đậu tương tăng nên nhiều DNTM không chấp nhận bán khô đậu tương với giá thấp. Giá khô đậu tương giao dịch tại cảng Vũng Tàu hiện phổ biến khoảng 10.000 đồng/kg, tại Cái Lân giá bán quanh mức 10.100 đồng/kg.

NGUYÊN LIỆU

14/09

13/09

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 9/10/11-12

10.100/10.100-10.200/10.000-10.100

10.100/10.100-10.200/10.000-10.100

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 9/10/11-12

10.000/10.100/10.000

10.000/10.100/10.000

 

Tin tham khảo